Lead management

Automotive lead management

Upravljanje leadovima je kompleksna zadaća - ako imate premalo podataka ne razumijete klijenta, a ako imate previše podataka gotovo je nemoguće nadzirati veći broj klijenata kako biste reagirali na pravi način ali i u pravom trenutku.

Partneri