Nove tehnologije

nove tehnologije

Kao u svakoj drugoj industriji, a čak možda i brže, u automobilskom businessu se moraju implementirati nove tehnologije koje će rezultirati lakšim, bržim i jeftinijim poslovanjem, kreirati dodatnu vrijednost te unaprijediti zadovoljstvo klijenata.

U suradnji sa našim partnerima spremni smo za vas implementirati aplikacije za automatizaciju poslovanja kao što su “Konfiguratori ponuda” ili aplikacije za “Određivanje razine tržišnih vrijednosti rabljenih vozila u otkupu” ili pak aplikacije za naprednu video komunikaciju sa klijentima u prodaji vozila i usluga servisa.

Partneri